Beograd

Otvoren šalter Republičkog geodetskog zavoda u GO Palilula

Geo zavod

Usluge Republičkog geodetskog zavoda – Službe katastra nepokretnosti građani Palilule od 9. decembra mogu da dobiju u Uslužnom centru Gradske opštine Palilula, Takovska 12.

Na novootvorenom šalteru moći će da se ostvari uvid u podatke Katastra nepokretnosti za teritoriju opštine Palilula i podnesu zahtevi za veliki broj usluga Republičkog geodetskog zavoda (RGZ): zahtev za izdavanje kopije plana, lista nepokretnosti, posedovnog lista, zahteva za upis nepokretnosti, prijave promene na zemljištu, izdavanje uverenja o nazivu ulice i kućnom broju, o veličini poseda i katastarskom prihodu, uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti, kao i da ostvare uvid u stanje na parceli u planovima koji su digitalizovani i da podnesu prijavu o promeni prava na nepokretnosti.

Radno vreme šaltera je od 8.00 do 16.00 časova, a tražena dokumenta biće preuzimana na istom mestu u roku od tri dana.

Direktor RGZ-a Nenad Tesla zahvalio je Opštini Palilula i predsedniku Danilu Bašiću što je imao sluha za potrebe RGZ-a i građane Palilule, koji svakodnevno podnose veliki broj zahteva koji se tiču njihovih nepokretnosti. „Kad su u pitanju upravni postupci, moram da napomenem da se to obavlja u Službi za katastar nepokretnosti Beograd 1, jer je to neka drugačija procedura koja i po zakonu duže traje“, naglasio je Tesla i dodao, da se nada da će ovaj odličan primer saradnje između GO Palilula i RGZ-a slediti i druge lokalne samouprave.

Predsednik GO Palilula Danilo Bašić je istakao važnost RGZ-a i Službe katastra nepokretnosti i zahvalio na njihovoj spremnosti da izađu u susret građanima opštine Palilula. “S obzirom na to da je očigledno veliki pritisak na Službu katastra, zajednički praktično činimo lepo i korisno što jedne rasterećujemo, a s druge strane povećavamo brzinu i uslužnost onima kojima su usluge Katastra neophodne“, rekao je Bašić.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа