Beograd

Мере заштите од поплава

300511kanalciscenje

Штаб за ванредне ситуације ГО Палилула обавештава да ће се током јуна, јула и августа 2011. обављати радови на чишћењу канала и оспособљавању система за одводњавање атмосферских вода из посебно угрожених насеља на простору Панчевачког рита, у оквиру спровођења мера заштите од поплава.

 

Позивају се правна и физичка лица, који су власници или корисници земљишта поред канала за одводњавање, да у складу са прописима (Закон о ванредним ситуацијама, Закон о водама, Одлука о комуналном реду) подрже активности надлежних органа у одбрани од поплава и ОДМАХ уклоне сву покретну имовину са површина око канала и омогуће приступ механизацији.

Ближа обавештења о радовима који ће се обављати:
- тел. 2694-429
- e-mail: kontakt@palilula.org.rs

 

Палилула линкови