Beograd

Mere zaštite od poplava

300511kanalciscenje

Štab za vanredne situacije GO Palilula obaveštava da će se tokom juna, jula i avgusta 2011. obavljati radovi na čišćenju kanala i osposobljavanju sistema za odvodnjavanje atmosferskih voda iz posebno ugroženih naselja na prostoru Pančevačkog rita, u okviru sprovođenja mera zaštite od poplava.

 

Pozivaju se pravna i fizička lica, koji su vlasnici ili korisnici zemljišta pored kanala za odvodnjavanje, da u skladu sa propisima (Zakon o vanrednim situacijama, Zakon o vodama, Odluka o komunalnom redu) podrže aktivnosti nadležnih organa u odbrani od poplava i ODMAH uklone svu pokretnu imovinu sa površina oko kanala i omoguće pristup mehanizaciji.

Bliža obaveštenja o radovima koji će se obavljati:
- tel. 2694-429
- e-mail: kontakt@palilula.org.rs

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа