Beograd

Нови телефони Информативног центра ЕДБ

EDB

"Електродистрибуција Београд", у циљу обезбеђења ефикасног и рационалног обављања дистрибутивне делатности и приступа информацијама везаних за обрачун утрошене електричне енергије, понудила је својим купцима низ нових могућности.

Нови број Информативног центра 395-77-77 биће у функцији од 1. јула 2011. Добијање информација преко новог броја 395-77-77 и преко старог (340-55-55) биће омогућена до 1. септембра 2011. када се прелази само на нови број.

Осим постојећих функција, нови Контакт центар омогућава корисницима информацију о реду чекања, односно заузетости оператера. Такође, купцима из категорије „Широка потрошња - Домаћинства“ поново се пружа могућност провере стања и уплата на ЕД броју преко опције 3 говорног аутомата.

Од 1. јула 2011. уводи се бесплатни телефонски број 0800-360-300 преко кога ће купци у току 24 часа моћи анонимно да пријаве неовлашћено коришћење (крађу) електричне енергије.

Купцима ће бити поједностављена и пријава кварова на мрежи за уже градско подручје обједињавањем досадашњих 6 телефонских линија једним телефонским бројем 395-77-99, почев од 1. септембра 2011.

Нови телефони:

Информативни центар (од 1. 7. 2011)

395 77 77

Пријава крађе ел. енергије (од 1. 7. 2011)

0800 360 300

Пријава кварова на мрежи (од 1. 9. 2011)

395 77 99

Палилула линкови