Beograd

Novi telefoni Informativnog centra EDB

EDB

"Elektrodistribucija Beograd", u cilju obezbeđenja efikasnog i racionalnog obavljanja distributivne delatnosti i pristupa informacijama vezanih za obračun utrošene električne energije, ponudila je svojim kupcima niz novih mogućnosti.

Novi broj Informativnog centra 395-77-77 biće u funkciji od 1. jula 2011. Dobijanje informacija preko novog broja 395-77-77 i preko starog (340-55-55) biće omogućena do 1. septembra 2011. kada se prelazi samo na novi broj.

Osim postojećih funkcija, novi Kontakt centar omogućava korisnicima informaciju o redu čekanja, odnosno zauzetosti operatera. Takođe, kupcima iz kategorije „Široka potrošnja - Domaćinstva“ ponovo se pruža mogućnost provere stanja i uplata na ED broju preko opcije 3 govornog automata.

Od 1. jula 2011. uvodi se besplatni telefonski broj 0800-360-300 preko koga će kupci u toku 24 časa moći anonimno da prijave neovlašćeno korišćenje (krađu) električne energije.

Kupcima će biti pojednostavljena i prijava kvarova na mreži za uže gradsko područje objedinjavanjem dosadašnjih 6 telefonskih linija jednim telefonskim brojem 395-77-99, počev od 1. septembra 2011.

Novi telefoni:

Informativni centar (od 1. 7. 2011)

395 77 77

Prijava krađe el. energije (od 1. 7. 2011)

0800 360 300

Prijava kvarova na mreži (od 1. 9. 2011)

395 77 99

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа