Beograd

Uslužni šalteri

Usluzni salter

Na Uslužnim šalterima dostupne su usluge:

 • pružanje svih informacija o radu Uprave
 • pružanje svih informacija o podnetim zahtevima
 • prijem svih vrsta podnesaka
 • pribavljanje izvoda i uverenja iz Matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih i uverenja o državljanstvu.

Na šalterima MZ Rospi Ćuprija i Padinska Skela pružaju se i usluge:

 • overa prepisa, potpisa i rukopisa
 • overa saglasnosti i izjava
 • izdavanje uverenja o životu
 • izdavanje uverenja o izdržavanju
 • overa ugovora o kupoprodaji pokretnih stvari
 • overa potpisa na saglasnostima, ugovorima, ovlašćenjima van službenih prostorija za stara, bolesna i nepokretna lica
 • prijem prijava za besplatne aktivnosti i programe koje sprovodi Gradska opština Palilula.

Radno vreme šaltera 8-12 časova, MK Borča 7 30-15 30 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/2694-429 ili na sajtu www.palilula.org.rs

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа