Beograd

Обавештење о јавном увиду

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ СЕВЕРНЕ ТАНГЕНТЕ, УЛИЦЕ ЗАГЕ МАЛИВУК, КОРИДОРА ПЛАНИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ПУТА БЕОГРАД - ПАНЧЕВО, Градска општина Палилула, изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), у периоду од 5. децембра 2016. године до 6. јануара 2017. године,  сваког  радног  дана од  9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком, у згради Градске управе, ул.  27. марта бр. 43-45 (сала II  у   сутерену).

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 6. јануара 2017. године.

У просторијама Градске општине Палилула III спрат, соба 60-62, дана 20.12.2016. године у времену од 10 до 11 часова може се извршити јавни увид уз присуство обрађивача Плана ЈУП, урбанистички завод Београд.

Палилула линкови