Beograd

Обавештење о попису незаконито изграђених објеката

Поштовани грађани,

У складу са одредбама Закона о озакоњењу („Службени гласник РС“, бр. 96/15) и усвојеним Програмом пописа незаконито изграђених објеката, грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду, почев од дана 21.12.2015. године, вршиће попис незаконито изграђених објеката (у даљем тексту: попис).

Предмет пописа биће искључиво објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.

Објекти за које је поднет захтев за легализацију неће бити предмет овог пописа, из разлога што је за те објекте у току поступак легализације (садашњи назив озакоњење) пред надлежним органом.

Поступак озакоњења покреће се по службеној дужности, а један од основа покретања поступка озакоњења је решење о рушењу грађевинског инспектора. (члан 23. став 1. тачка 2. Закона о озакоњењу)

Након евидентирања незаконито изграђеног објекта грађевински инспектор доноси решење о рушењу предметног објекта. Решење о рушењу се неће извршавати до правноснажног окончања поступка озакоњења пред надлежним органом – Секретаријатом за послове легализације објеката Градске управе града Београда.

Власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат.

Програм пописа незаконито изграђених објеката са динамиком пописа је јаван и исти се може погледати на интернет страници Градске општине Палилула у Београду – www.palilula.org.

Напомена:

грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду вршиће попис објеката, док се поступак у којем се одлучује о озакоњењу незаконито изграђеног објекта (који се покреће решењем о рушењу грађевинског инспектора) води пред Секретаријатом за послове легализације објеката Градске управе града Београда, улица Краљице Марије бр. 1, Београд.

Начелник Управе ГО Палилула

Мр Горан Шормаз

ПРЕУЗМИТЕ:

образац - обавештење (PDF 20KB)

Палилула линкови