Beograd

Obaveštenje o popisu nezakonito izgrađenih objekata

Poštovani građani,

U skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju („Službeni glasnik RS“, br. 96/15) i usvojenim Programom popisa nezakonito izgrađenih objekata, građevinski inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Palilula u Beogradu, počev od dana 21.12.2015. godine, vršiće popis nezakonito izgrađenih objekata (u daljem tekstu: popis).

Predmet popisa biće isključivo objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, do 29. januara 2014. godine.

Objekti za koje je podnet zahtev za legalizaciju neće biti predmet ovog popisa, iz razloga što je za te objekte u toku postupak legalizacije (sadašnji naziv ozakonjenje) pred nadležnim organom.

Postupak ozakonjenja pokreće se po službenoj dužnosti, a jedan od osnova pokretanja postupka ozakonjenja je rešenje o rušenju građevinskog inspektora. (član 23. stav 1. tačka 2. Zakona o ozakonjenju)

Nakon evidentiranja nezakonito izgrađenog objekta građevinski inspektor donosi rešenje o rušenju predmetnog objekta. Rešenje o rušenju se neće izvršavati do pravnosnažnog okončanja postupka ozakonjenja pred nadležnim organom – Sekretarijatom za poslove legalizacije objekata Gradske uprave grada Beograda.

Vlasnici nezakonito izgrađenih objekata mogu obavestiti građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađeni objekat.

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata sa dinamikom popisa je javan i isti se može pogledati na internet stranici Gradske opštine Palilula u Beogradu – www.palilula.org.

Napomena:

građevinski inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Palilula u Beogradu vršiće popis objekata, dok se postupak u kojem se odlučuje o ozakonjenju nezakonito izgrađenog objekta (koji se pokreće rešenjem o rušenju građevinskog inspektora) vodi pred Sekretarijatom za poslove legalizacije objekata Gradske uprave grada Beograda, ulica Kraljice Marije br. 1, Beograd.

Načelnik Uprave GO Palilula

Mr Goran Šormaz

PREUZMITE:

obrazac - obaveštenje (PDF 20KB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа