Beograd

Програм пописа незаконито изграђених објеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Н Број: 031-299/2015

28.12.2015. године

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15), начелник Градске управе града Београда, на предлог грађевинске инспекције Секретаријата за инспекцијске послове града Београда и грађевинских инспекција градских општина града Београда, донео је

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ПРЕУЗМИТЕ:

програм пописа незаконито изграђених објеката (PDF 3900 KB)

Палилула линкови