Beograd

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD BEOGRAD

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

N Broj: 031-299/2015

28.12.2015. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), načelnik Gradske uprave grada Beograda, na predlog građevinske inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda i građevinskih inspekcija gradskih opština grada Beograda, doneo je

PROGRAM POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

PREUZMITE:

program popisa nezakonito izgrađenih objekata (PDF 3900 KB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа