Beograd

Program uklanjanja objekata - četvrti kvartal 2015. godine

Program uklanjanja objekata - četvrti kvartal 2015. godine

U skladu sa Operativnim planom, usvojenim od Veća GO Palilula

PREUZMITE:

program uklanjanja objekata - četvrti kvartal 2015. godine (PDF 2900KB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа