Beograd

Обавештење - овера потписа, рукописа и преписа

Градска општина Палилула обавештава грађане да послове овере потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године обављају искључиво јавни бележници.

Законом о овери потписа, рукописа и преписа (СЛ. гласник РС, бр. 93/14, 22/15) предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у њихову искључиву надлежност.

Палилула линкови