Beograd

Обавештење о раном јавном увиду Плана детаљне регулације

План детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, Градска општина Палилула изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе, у улици 27. марта број 43-45 (сала II у сутерену) у периоду од 03.04.2017. године до 20.04.2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењимадаваће представник обрађивача од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, у улици 27. марта број 43-45 (сала II у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, улица Краљице Марије број 1, најкасније до 20.04.2017. године.

Палилула линкови