Beograd

Регистрација стамбених заједница и избор управника стамбених заједница

Новим Законом о становању и одржавању зграда који је ступио на снагу 31. децембра 2016. године, уместо скупштина - савета стамбених зграда прописана је  регистрација стамбених заједница и избор управника стамбених заједница уместо раније постојећих председника скупштина - савета стамбених зграда.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са Републичким геодетским заводом обезбедило је у законском року све услове да регистрација стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда отпочне 12. јуна 2017. године.

Законом је предвиђен обавезан упис свих стамбених заједница у Регистар стамбених заједница.

Детаљно упутство о начину и поступку регистрације стамбених заједница и избору управника и потребни обрасци налазе се у Е-управи - Стамбени послови.

Захтеви се за сад предају искључиво у папирној форми на пријемним шалтерима Градске општине Палилула или путем поште.

Палилула линкови