Beograd

Анкета учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја

Агенција за безбедност саобраћаја реализује истраживање ставова учесника у саобраћају на нивоу Републике Србије за 2017. годину и позива грађане да учествују у онлајн анкети о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају.

Истраживање обухвата ставове у вези са  употребом сигурносних појасева, вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине, у вези са кажњавањем учесника у саобраћају и др.

Ставови учесника  анкете допринеће предузимању одговарајућих превентивних активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у наредном периоду у сваком граду и општини у Србији.

Анкетно истраживање (попуњавање упитника) спроводи се до краја августа.

Онлајн упитник је доступан путем следећег линка:

https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1

Палилула линкови
Наша кућа Палилула