Beograd

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДНЕТИХ НА ТРЕЋЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА  ПАЛИЛУЛА
-Комисија за избор програма /пројеката удружења геађана
број:06-8/2016-I-7-9-3/4-4
04.09.2017.године
Београд

Комисија за избор програма / пројеката удружења грађана на седници одржаној  дана 01.09.2017.године, на основу  члана 10. Одлуке о начину суфинансирања  удружења  грађана  средствима из буџета Градске општине Палилула ("Сл.лист Града Београда "број 101/14)доноси одлуку утврђује се предлог ранг листе програма / пројеката удружења грађана поднетих на Трећем конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у  2017. години.

ПРЕУЗМИТЕ:
предлог ранг листе

Палилула линкови
Наша кућа Палилула