• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Новости Одлуке
Контролне листе по којима ради комунална инспекција ПДФ Штампа Ел. пошта
19. мај 2016.

Контролне листе по којима ради комунална инспекција:


Одлука о димничарским услугама

Контролна листа бр. 1 - Димничарске услуге - обавезе вршиоца (pdf 59KB)
Контролна листа бр. 2 - Димничарске услуге - обавезе корисника (pdf 51KB)

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Држање домаћих животиња (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 2 - Држање кућних љубимаца (pdf 59KB)
Контролна листа бр. 3 - Извођење кућних љубимаца (pdf 62KB)
Контролна листа бр. 4 - За предузеће (pdf 43KB)

Одлука о држању домаћих животиња на територији ГО Палилула

Контролна листа бр. 1 - Држање домаћих животиња ГО Палилула (pdf 62KB)

Одлука о јавним паркиралиштима

Контролна листа бр. 1 - Одржавање (pdf 43KB)
Контролна листа бр. 2 - Коришћење (pdf 47KB)

Одлука о комуналном реду

Контролна листа бр. 1- Спољни делови зграде (pdf 59KB)
Контролна листа бр. 2 - Површине око зграде (pdf 48KB)
Контролна листа бр. 3 - Површине јавне намене (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 4 - Продаја (pdf 44KB)
Контролна листа бр. 5 - Контрола забране кретања (pdf 58KB)
Контролна листа бр. 6 - Контрола подземног пролаза (pdf 51KB)
Контролна листа бр. 7 - Терени за спорт и рекреацију (pdf 51KB)
Контролна листа бр. 8 - Снег и лед (pdf 56KB)

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Контролна листа бр. 1 - Кућни ред (pdf 56KB)

Одлука о оглашавању на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Оглашавање на отвореном простору (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 2 - Забрањене радње (pdf 44KB)

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Контролна листа Број 11 - Корисник (pdf 46KB)
Контролна листа Број 12 - Предузеће (pdf 44KB)

Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа бр. 1 - Обезбеђивање континуитета (pdf 48KB)
Контролна листа бр. 2 - Кућно смеће 1 (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 3 - Чишћење и прање јавних површина (pdf 51KB)
Контролна листа бр. 4 - Кућно смеће 2 (pdf 56KB)
Контролна листа бр. 5 - Чишћење јавних површина (pdf 53KB)
Контролна листа бр. 6 - Заштита чистоће (pdf 57KB)

Одлука о пијацама

Контролна листа бр. 1 - Управљање (pdf 62KB)
Контролна листа бр. 2 - Обавезе корисника (pdf 44KB)

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Контролна листа бр.1 - Башта угоститељског објекта (pdf 66KB)

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1- Привремени објекти2 (pdf 63KB)

Одлука о постављању тезги и других покретних објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1- Привремени објекти - тезге (pdf 63KB)

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Радно време - занатство и трговина (pdf 49KB)

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Радно време - угоститељски објекти (pdf 50KB)

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању у насељеним местима ГО Палилула

Контролна листа бр. 1 - Уређење-одржавање-обавезе корисника (pdf 57KB)
Контролна листа бр. 2 - Забрањене радње (pdf 50KB)