• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Новости
Огласи, тендери и конкурси
Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита ПДФ Штампа Ел. пошта
22. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Приремна настава за полагање завршног испита
79998000 - Услуге подучавања

ПРЕУЗМИТЕ (PDF 230 KB): јавни позив и конкурсна документација

 
Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години ПДФ Штампа Ел. пошта
22. фебруар 2017.

Република  Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана
Број: 06-3/2016-I-7-4-4/2- 3
21.02.2017.    
Београд

Комисијa за избор програма/пројеката удружења грађана на седници одржаној дана 21.02.2017.године, на основу члана 10. Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула ( "Сл.лист Града Београда" број 101/14 ) доноси одлуку утбрђује се предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години.


ПРЕУЗМИТЕ:
предлог ранг листе (PDF 16 KB)

 
Одлуке о додели уговора ПДФ Штампа Ел. пошта
21. фебруар 2017.

Одлуке о додели уговора

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора Закуп пливалишта 17-13

Одлука о додели уговора Канцеларијски материјал 17-2

 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ПДФ Штампа Ел. пошта
20. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

За услуге:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

79710000 - УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊАДатум објављивања позива за подношење понуда: 18.01.2017. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 20.02.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ, КОЈИ ЈЕ ОДБАЧЕН ЗАКЉУЧКОМ  НА ОСНОВУ ЧЛАНА 151. СТАВ 2 ЗНЈ

Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак

Продужење рока за подношење: четири дана уместо 17.02.2017. године сада је рок до 21.02.2017. године

Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 21.02.2017. ГОД. У 12.15 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.

Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА – НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 21.02.2017. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.

Лице за контакт: Милош Алексић, 3347-812, Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.

 
Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44 ПДФ Штампа Ел. пошта
17. фебруар 2017.

Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44

 
Позив за подношење понуде - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама
QA04- За рекламирање на интернету

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација

 
Позив за подношење понуде - медијско праћење ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација

 
Обавештење о закљученом уговору - Aутомобил, бр. 17-20 ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: добра

Aутомобил, бр. 17-20

34110000 – путнички аутомобили


Уговорена вредност: 2.239.440,00 динара без пдв-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- највиша - 2.239.440,00 динара без пдв-а
- најнижа - 2.239.440,00 динара без пдв-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.02.2017.године
Датум закључења уговора: 14.02.2017. Године
Основни подаци о добављачу: "ćirinac" d.o.o., са седиштем у београду, ул. Венизелосова бр. 50
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

председник комисије за јавну набавку

Милош алексић,с.р.

 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Обезбеђење објеката, бр. 17-37 ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: услуге

Предмет јавне набавке:
Обезбеђење објеката, бр. 17-37

79710000 - Услуге обезбеђења

Назив подносиоца захтева за заштиту права: "БеоЗаштита безбедност и здравље на раду" д.о.о. ул. Смедеревски пут бр. 4ф, 11000 Београд

Лице за контакт: Милош Алексић, 011/3347-812
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре отварања понуда за предметну јавну набавку

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

 
Позив за подношење понуде - интернет ПДФ Штампа Ел. пошта
13. фебруар 2017.

Позив за подношење понуде - интернет

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

ИНТЕРНЕТ
72410000-провајдерске услуге

ПРЕУЗМИТЕ: позив и конкурсна (PDF)

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 76