Beograd

Znamenja Opštine

grb i zastava

Gradska opština Palilula ima svoj grb (osnovni, srednji i veliki) i svoju zastavu.

Osnovni grb

Osnovni grb Palilule podeljen je horizontalno na dva polja, a gornje polje je podeljeno vertikalno na dva polja, oivičena zlatnim. Gornje desno polje je crveno sa zlatnom lulom, levo polje je plavo sa stilizovanom kupolom Crkve svetog Marka i dve vijugave zlatne linije. Donje polje je belo sa zlatnom stilizovanom predstavom šatora, zlatnim ključem i godinom 1830.

Srednji grb

Srednji grb

Sadrži sve elemente kao i osnovni grb, s tim što iznad ima i zlatnu bedemsku krunu sa tri vidljiva merlona i zlatnim lavom koji u desnoj šapi drži zlatni mač.

Veliki grb

Desni čuvar grba je Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan, koji pridržava heraldički steg Grada Beograda. Levi čuvar grba je Sveti apostol i jevanđelista Marko, koji pridržava heraldički steg Gradske opštine Palilula. U čelenci grba je zlatna bedemska kruna sa tri vidljiva merlona i zlatnim lavom koji u desnoj šapi drži zlatni mač. Postament je zeleni brežuljak. Na lenti su pored naziva Opštine, ispisana i imena Sv. Marko i Sv. Stefan.

Značenje elemenata na grbu:

 • Lula - U Otomansko doba bilo je zabranjeno pušenje unutar gradskih zidina. Pušači su morali da puše duvan van njih, na mestu koje je danas deo Opštine Palilula. Otuda potiče i naziv same opštine.
 • Crkva sv. Marka - Stilizovana kupola Crkve svetog Marka, koja se nalazi teritoriji Opštine Palilula i predstavlja jedno od najpoznatijih obeležja Grada Beograda.
 • Šator i ključevi - Stilizovana predstava šatora sa zlatnim ključem i godinom 1830. označava istorijski događaj kada je Miloš Obrenović dobio Sultanov Hatišerif kojim se Srbiji zvanično daje određeni stepen autonomije i samostalnosti u okviru Otomanske vladavine. Ovo se zbilo na Tašmajdanu, na teritoriji Opštine Palilula.

Zastava Palilule

Zastava je kvadratnog oblika 1:1, kao što je uobičajeno za zastave opština na teritoriji Republike Srbije. Zastava ponavlja motive sa osnovnog grba: zlatnu lulu na crvenoj pozadini, zlatnu siluetu crkve Sv. Marka i stilizovan šator sa ključem, kao i natpis: 1830.

PRAVO KORIŠĆENJA:

Veliki grb

Odlukom o upotrebi simbola Gradske opštine Palilula je definisane su tri verzije grba i određena njihova upotreba i pravo korišćenja u tri nivoa:

VELIKI GRB

 • Predsednik Gradske opštine Palilula
 • Skupština opštine Palilula (sekretar i zamenik sekretara, odbornici i radna tela Skupštine)

SREDNJI GRB

 • Zamenik i savetnici predsednika Opštine
 • Opštinska uprava
 • Opštinsko veće
 • Opštinska preduzeća i ustanove i javne službe
 • Opštinske publikacije (izdanja Opštine Palilula)

OSNOVNI GRB

 • Mesne zajednice
 • Ostali korisnici koji dobiju odobrenje
 • Promotivne potrebe (npr. pokroviteljstva događaja...)

PRAVNA REGULATIVA:

 • Odluka o upotrebi simbola Gradske opštine Palilula, od 7. juna 2006
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа