Beograd

Dunav

Dunav

Naziv Dunav na starom keltskom jeziku znači "reka". Dunav svojim tokom od 2857 kilometara zauzima 33. mesto u svetu i drugo u Evropi, ali je prva reka po značaju za transport na evropskom kontinentu između Crne šume, gde izvire i Crnog mora, gde se uliva. Dužina dunavske obale Palilule je 60 kilometara, od kanala Karaš do Velikog Sela. Obale Dunava povezuje Pančevački most, podignut 1933, srušen 1944. i obnovljen 1946. godine, preko koga ide drumski i železnički saobraćaj.

Evropski rečni saobraćajni koridor 7 Dunavom povezuje 10 podunavskih zemalja. U obliku delte Dunav se u Rumuniji uliva u Crno more. Sliv Dunava je podeljen na tri fizičko-geografske sredine: sliv gornjeg ili alpskog Dunava, sliv srednjeg ili panonskog i sliv donjeg ili vlaškopontijskog Dunava. Krajolik i priroda duž toka Dunava u Srbiji varira od nizije do brdovitih predela i divljih kanjona, stvarajući najveličanstvenije prizore. Šume, livade i rečna obala su staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Kroz Srbiju u svom najlepšem toku, Dunav predstavlja riznicu tragova prošlih milenijuma i vekova u kulturno-arhitektonskom, kao i u smislu očuvanog biodiverziteta. Gostima Dunav predstavlja mnoštvo izazova, zbog bliskog doživljaja prirode i kulture.

U Generalnom planu Grada Beograda jedan od strategijskih ciljeva je "Dunavska orijentacija Beograda". Dunav je jedan od dva najznačajnija saobraćajna koridora koji prolaze kroz Beograd i Srbiju. Ta orijentacija se ogleda kroz nizanje različitih privrednih, maritimnih, turističkih, rekreativnih, ali i centralnih i stambenih sadržaja duž desne obale Dunava, kao i značajniju raznovrsnu izgradnju na levoj obali Dunava, počev od novog rekreativnog ostrva, pa zaključno sa novim pristaništem. Novost u ovom planu jeste predlog smanjenja industrijskih kapaciteta na području Ade Huje u korist centralnih delatnosti i predlog kompletiranja novih lokacija u zoni Reve. Tu se planira izgradnja jednog novog bazenskog pristaništa opsluženog industrijskim kolosecima iz stanice Ovča.

Stotine hektara zelenila prostire se od Pančevačkog mosta uz Dunav. Središnim delom šume kanadske topole dominira Jojkićev Dunavac prepun raznovrsne ribe, barskog bilja i ptica. Duž ovog Dunavca sagrađene su vikendice. Ovaj kraj je bogat svim vrstama ribe - deverika, babuška, šaran, štuka, a na izlazu u Dunav love se kapitalni primerci smuđa i bucova.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа