Beograd

Ada Huja

Ada Huja

Nizvodno od Pančevačkog mosta, na samo četiri kilometra od centra Beograda, nalazi se priobalje poznato pod imenom Ada Huja. Proteže se od Pančevačkog mosta do sela Višnjica. S jedne strane oblikuju ga vode Dunava, a sa druge Višnjička ulica. Godinama se na ovom prostoru odlagalo smeće iz celog Beograda, dok deponija nije preseljena u Vinču. Gomile otpada su preorane, prekrivene zemljom i zaravnan teren. Međutim, situacija ni danas nije mnogo bolja. I dalje se vrši istovar otpada, nalaze se ostaci propalih betonjerki, deponije peska i šljunka, stovarišta i fabrika papira kojoj tu nikako nije bilo mesto. Eko-sistem prostora Ada Huja je ugrožen.

Nadu u oporavak daje novi Generalni plan Beograda po kome će Ada Huja dobiti mesto koje joj po lepoti i položaju pripada - Ada Huja je ekološka zona u kojoj će se graditi trgovačko-ugostiteljski i sportski objekti. Ovde se već nalazi najveća karting staza na Balkanu. U sklopu karting staze nalazi se i teren za odbojku na pesku. U neposrednoj blizini Opština je izgradila tri teniska terena, dva sa šljakom i jedan betonski. Dimenzije odgovaraju pravilima za Dejvis kup takmičenje. Opština Palilula već dve godine u letnjim mesecima organizuje besplatnu školu tenisa za decu uzrasta od 7 do 12 godina koji žive na Paliluli, pod nadzorom profesionalnog trenera. Na ovim terenima svoj reket je isprobao i Novak Đoković. Uređeni kej i osvetljena pešačka staza sa klupama za odmor i mobilijari za decu privlače mnoge Palilulce da uživaju u ovom prostoru. Jedan deo keja je uređen kao pristanište. Na jednom mestu nalaze prilaz za brodove i putnike.

Ovako vredan prostor na obali Dunava u urbanističkom smislu može da bude pravi dragulj. U ekonomskom smislu, radi se o gradskom građevinskom zemljištu koje "nema cenu". Potencijal lokacije može se ostvariti kroz sadržaje koji imaju komercijalne efekte, ali takve da su na dobrobit stanovništva. Ono što je Veliko ratno ostrvo za Beograd, to je Ada Huja za Palilulu. Na ovom prostoru biće izgrađeni ekskluzivni poslovni objekti i hotelski kompleksi, restorani, zelenilo, šetališta i nesmetan prilaz Dunavu, sportski kompleksi i tereni na otvorenom, sadržaji za kulturne manifestacije i banju u Višnjici oko izvora lekovite vode.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа