Beograd

Stari i novi nazivi ulica

"Sl. list grada Beograda", br. 2/2004 i 5/2004

Ulici 29. novembra - određuje se naziv: BULEVAR DESPOTA STEFANA

Ulici 27. marta od raskršća sa Ulicom Starine Novaka do Bulevara kralja Aleksandra - vraća se stari naziv: KRALJICE MARIJE

Ulici Partizanski put - određuje se naziv: DRAGOSLAVA SREJOVIĆA

Ulici Radmile Rajković - vraća se stari naziv: NIKODIMA MILAŠA

Ulici Svete Popovića - vraća se stari naziv: VELBUŠKA

Moslovačkoj ulici - vraća se stari naziv: KAMENOREZAČKA

Ulici Miloša Matijevića - vraća se stari naziv: VLADE ILIĆA

Ulici Narodnog fronta 1. prilaz - određuje se naziv: BRANKA ŽEŽELJA

Ulici Narodnog fronta 2. prilaz - određuje se naziv: ĐORĐA LAZAREVIĆA

Ulici Narodnog fronta 3. prilaz - određuje se naziv: MILUTINA GLAVIČKOG

Ulici Narodnog fronta 4. prilaz - određuje se naziv: DIMITRIJA T. LEKA

MZ "BORČA II" - NASELJE "MALI ZBEG":

Novoj ulici koja spaja Ulicu Jovana Zlatoustog i Put za groblje - određuje se naziv: BRAĆE MRNJAVČEVIĆ

MZ "OVČA":

Ulici sa privremenim nazivom Ovčanski put (koja se delimično pruža uz Saobraćajnicu Ovčanski put) - određuje se naziv: RATAČKA

"Sl. list grada Beograda", br. 8/2005

VIŠNJICA:

Ulici Dunavskoj - određuje se naziv: IV FLAVIJEVE LEGIJE

"Sl. list grada Beograda", br. 24/2006

Ulici koja je upravna na Ulicu Dragoslava Srejovića (svi brojevi u ulici se vode na br. 74 sa slovnim oznakama) određuje se naziv: ALEKSANDRA TOMAŠEVIĆA

BORČA:

Ulici Pretok nova 4 određuje se naziv: ŠIŠATOVAČKA

Ulici Pretok nova 5 određuje se naziv: GRGETEČKA

Ulici Pretok nova 6 određuje se naziv: BEOČINSKA

Ulici Pretok nova 7 određuje se naziv: PETKOVAČKA

Ulici Pretok nova 101 određuje se naziv: GOMIONIČKA

Ulici Pretok nova 102 određuje se naziv: LOMNIČKA

Ulici Pretok nova 201 određuje se naziv: KOVILJSKA

Ulici Pretok nova 202 određuje se naziv: VOZUĆKA

Ulici Pretok nova 205 određuje se naziv: RMANJSKA

Ulici Pretok nova 206 određuje se naziv: BEŠENOVSKA

Ulici Pretok nova 208 određuje se naziv: PAPRAĆKA

Ulici Pretok nova 209 određuje se naziv: RUSENIČKA

Ulici Pretok nova 215 određuje se naziv: KARAŠKA

Ulici Pretok nova 216 određuje se naziv: MORIŠKA

Ulici Pretok nova 217 određuje se naziv: ZLATIČKA

Ulici Pretok nova 221 određuje se naziv: TVRDOŠKA

Ulici Pretok nova 222 određuje se naziv: DOBRIĆEVSKA

Ulici Pretok nova 223 određuje se naziv: ZAVALSKA

Ulici Pretok nova 224 određuje se naziv: MILOVANA JAKŠIĆA

Ulici Pretok nova 301 određuje se naziv: BAOŠIĆKA

Ulici Pretok nova 302 određuje se naziv: DOBRUNSKA

Ulici Pretok nova 303 određuje se naziv: MOMIRA KORUNOVIĆA

Ulici Pretok nova 304 određuje se naziv: STANISLAVA BELOŽANSKOG

Ulici Pretok nova 305 određuje se naziv: RADOMIRA STEVIĆA RASA

Ulici Pretok nova 306 određuje se naziv: STANISLAVA KRAKOVA

Ulici Pretok nova 307 određuje se naziv: VOJINA ĐORĐEVIĆA

Ulici Pretok nova 308 određuje se naziv: VELIKOHOČKA

Ulici Pretok nova 309 određuje se naziv: JOVANA TEKEKIJE

Ulici Pretok nova 310 određuje se naziv: PETRA TEKELIJE

Ulici Pretok nova 312 određuje se naziv: NIKOLJAČKA

Ulici Pretok nova 401 određuje se naziv: JEŽEVIČKA

Ulici Pretok nova 402 određuje se naziv: DEVIČKA

Ulici Pretok nova 403 određuje se naziv: CRNOREČKA

Ulici Pretok nova 404 određuje se naziv: KOSTE HRISTIĆA

Ulici Novoj 201 određuje se naziv: HOPOVSKA

Ulici Novoj 202 određuje se naziv: VELIKOREMETSKA

Ulici Novoj 203 određuje se naziv: DRINSKE DIVIZIJE

Ulici Novoj 204 određuje se naziv: MORAVSKE DIVIZIJE

Ulici Novoj 205 određuje se naziv: DUNAVSKE DIVIZIJE

Ulici Guvna nova 8 određuje se naziv: RAFAILA MOMČILOVIĆA

Ulici Guvna nova 9 određuje se naziv: VASE POMORIŠCA

Ulici Guvna nova 10 određuje se naziv: MIHAILA PETROVIĆA

Ulici Ličkoj - 1. prilaz određuje se naziv: PERE ĐURKOVIĆA

Ulici Ličkoj - 2. prilaz određuje se naziv: DUŠANA MAKSINA

Ulici Ličkoj - 3. prilaz određuje se naziv: DUŠANA NEDELJKOVIĆA

Ulici Slatina nova 11 određuje se naziv: KUMANIČKA

Ulici Slatina nova 12 određuje se naziv: MIRGORODSKA

Ulici Slatina nova 1001 određuje se naziv: KARANSKA

Ulici Slatina nova 1002 određuje se naziv: DAVIDOVIČKA

Ulici Slatina nova 1003 određuje se naziv: EPIRSKA

Ulici Slatina nova 1004 određuje se naziv: MOREJSKA

Ulici Slatina nova 1005 određuje se naziv: BEOĆANSKA

Ulici Slatina nova 1006 određuje se naziv: LEPAVINSKA

Ulici Slatina nova 1007 određuje se naziv: DRAGOVIĆKA

Ulici Slatina nova 1008 određuje se naziv: ANGORSKA

Ulici Slatina nova 1010 određuje se naziv: EFESKA

Ulici Slatina nova 1016 određuje se naziv: MILETSKA

Ulici Slatina nova 1017 određuje se naziv: NIKEJSKA

Ulici Slatina nova 1018 određuje se naziv: PERGAMONSKA

Ulici Slatina nova 1101 određuje se naziv: KAPADOKIJSKA

Ulici Slatina nova 1102 određuje se naziv: KORINTSKA

Ulici Slatina nova 1103 određuje se naziv: DELFSKA

Ulici Slatina nova 1301 određuje se naziv: TROJANSKA

Ulici Slatina nova 1302 određuje se naziv: VOLOSKA

Ulici Slatina nova 1303 određuje se naziv: SPARTANSKA

Ulici Slatina nova 1304 određuje se naziv: ANTIOHIJSKA

Ulici Slatina nova 1305 određuje se naziv: EPIDAURUSKA

Ulici Slatina nova 1306 određuje se naziv: PILOSKA

Ulici Slatina nova 1307 određuje se naziv: FOKIDSKA

Ulici Narodnog fronta – prilaz E određuje se naziv: DRAGUTINA ZAPLANJCA

Ulici Narodnog fronta – prilaz F određuje se naziv: DIMITRIJA PUTNIKOVIĆA

Ulici Narodnog fronta – 2. desno (prilaz između ulica 7. jula i Branka Žeželja) određuje se naziv: BRANISLAVA KOJIĆA

Ulici novoformiranoj između ulica Mite Stanića i Kneza Alekse (naselje Mali Zbeg) određuje se naziv: MILORADA ARSENIJEVIĆA

Ulici Borisa Kidriča određuje se naziv: BORČANSKIH ŽRTAVA 1914.

Slanačkom putu (deo kod broja 149) određuje se naziv: SESTARA JANKOVIĆ

"Sl. list grada Beograda", br. 19/2007

POPOVA BARA:

Ulici 308 nova 1. deo od Nove 3 – određuje se naziv: MILANA ĆURČINA

Ulici 308 nova 2. deo od Nove 11 – određuje se naziv: LUKE ZORE

Ulici bezimenoj između ulica Nove 4 i Nove 1402 – određuje se naziv: ANDROVAČKA

KRNJAČA:

Ulici Zrenjaninski put desno od broja 94 i 98 – određuje se naziv: MEDA PUCIĆA

Ulici Zrenjaninski put 98 (deo ulice koji se vezuje na brojeve 98) – određuje se naziv: BOŠKA DESNICE

KRNJAČA KOD KOTEŽA:

Ulici upravnoj na raskrsnicu Uzdinske i Dvorske (ulica 1) – određuje se naziv: LJEVOŠKA

Ulici paralelnoj sa prethodnom do Azanjske (ulica 2) – određuje se naziv: MIROVAČKA

Ulici paralelnoj sa prethodnom (ulica 3) – određuje se naziv: VRANOVAČKA

Ulici paralelnoj sa prethodnom (ulica 4) – određuje se naziv: BOLJETINSKA

Ulici paralelnoj sa prethodnom (ulica 5) – određuje se naziv: ISTINIĆKA

Ulici upravnoj na ulice 4 i 5 (ulica 6) – određuje se naziv: VELETINSKA

PADINSKA SKELA:

Ulici Nova – određuje se naziv: SRPSKOG HUSARSKOG PUKA

Ulici Nova 1 – određuje se naziv: BRATISLAVA STOJANOVIĆA

Ulici Nova 2 – određuje se naziv: ANĐELKA KRSTIĆA

Ulici Nova 3 – određuje se naziv: PLOČNIČKA

Ulici Nova 4 – određuje se naziv: JOVANA HRISTIĆA

Ulici Nova 5 – određuje se naziv: DR GAVRILA KOJIĆA

Ulici Nova 6 – određuje se naziv: GROFA SAVE VLADISLAVIĆA

Ulici Nova 7 – određuje se naziv: POPA PETRA JAGODIĆA

Ulici Nova 8 – određuje se naziv: MARKA MURATA

Ulici Nova 9 – određuje se naziv: RATOMIRA STOJADINOVIĆA

Ulici Nova 10 – određuje se naziv: RISTE ODAVIĆA

Ulici Nova 11 – određuje se naziv: SAVE TODOROVIĆA

Ulici Nova 12 – određuje se naziv: RAHELE FERARI

Ulici Nova 13 – određuje se naziv: KAPETANA MIHAJLA ALIĆA

Ulici Nova 14 – određuje se naziv: PREDRAGA MILOJEVIĆA

Ulici Nova 15 – određuje se naziv: MARIJE ILIĆ AGAPOVE

NASELJE "BRAĆE MARIĆ":

Ulici 1 – određuje se naziv: VLADIMIRA BEČIĆA

Ulici 2 – određuje se naziv: DANICE JOVANOVIĆ

Ulici 3 – određuje se naziv: KOSTE JOSIPOVIĆA

Ulici 4 – određuje se naziv: VINKA GRDANA

Ulici 5 – određuje se naziv: IGORA VASILJEVA

Ulici 6 – određuje se naziv: MLADENA JOSIĆA

Ulici 7 – određuje se naziv: MIHAILA MILOVANOVIĆA

Ulici 8 – određuje se naziv: MIODRAGA PETROVIĆA

Ulici Nova između ulica 4 i 6 – određuje se naziv: JOVANA ĐORĐEVIĆA

Ulici neimenovanoj, paralelnoj sa Ulicom braće Marić – određuje se naziv: MILOŠA ŽUTIĆA

NASELJE "PRETOK":

Ulici paralelnoj sa Novom 303 (rešenje novembar 2006: Momira Korunovića) i Novom 404 (rešenje novembar 2006: Koste Hristića) – određuje se naziv: RADOMIRA ŠAPERA

Ulici upravnoj na Kikindsku i paralelnoj sa 302 novom (rešenje novembar 2006: Dobrunska) – određuje se naziv: RAJKA ŽIŽIĆA

Ulici (prvoj) paralelnoj sa ulicom Nova 312 – određuje se naziv: BRANKA PLEŠE

Ulici (drugoj) paralelnoj sa ulicom 312 Nova – određuje se naziv: MARKA FOTEZA

BORČA

Ulici kružnoj, upravnoj na Prelivačku ulicu – određuje se naziv: MILUTINA BORISAVLJEVIĆA

Ulici upravnoj na Prelivačku ulicu – određuje se naziv: NEBOJŠE POPOVIĆA

Ulici prilaz iz Ulice narodnog fronta paralelnoj, sa Ulicom Dimitrija T. Leka – određuje se naziv: PODBORSKA

"Sl. list grada Beograda", br. 2/2008

BORČA:

Ulici (deo ulice Zrenjaninski put) koja počinje od Zrenjaninskog puta kod katastarske parcele 3898 i ide paralelno sa kanalom Mokri Sebeš određuje se naziv: MOKRI SEBEŠ

Ulici koja počinje od puta za Ovču, kao prva desno paralelna sa ulicom Beoćanskom određuje se naziv: MALOG PRINCA

POPOVA BARA:

Ulici Popova Bara Nova 203 određuje se naziv: RAVNIČARSKA

Ulici koja počinje od ulice Popova bara Nova 203 kod k.br. 33a (parcela 2935/7) i upravna je na nju i ide do ulice Popova bara Nova 1 određuje se naziv: POPOVAČKA

KRNJAČA:

Ulici koja se prostire između ulica Mirovačke i Vranovačke i ide do Azanjske (parcele 244 i 245) određuje se naziv: BELOBRDSKA

"Sl. list grada Beograda", br. 42/2009

BORČA, NASELJE MALI ZBEG:

Ulici koja se nalazi između ulica Mite Stajića i Kneza Alekse određuje se naziv: IVANA GALEBA

Ulici upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića, a paralelnoj sa ulicom Majora Gavrilovića određuje se naziv: VLADIMIRA VISOCKOG

Ulici upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića, a paralelnoj sa ulicom Kninske Krajine određuje se naziv: VUKANA NEMANJIĆA

Ulici koja se nalazi između ulica Kninske Krajine i Iriškog venca određuje se naziv: TENJSKA

Ulici prvoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: KARINSKA

Ulici drugoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: MOKROGORSKA

Ulici trećoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: BOGDANA GAVRILOVIĆA

Ulici četvrtoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: JADARSKA

Ulici petoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: GOLUBIĆKA

Ulici šestoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: BATINJOLSKA

Ulici sedmoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: KNINSKOG KOSOVA

Ulici upravnoj na ulice Rastka Nemanjića i Vladike Rada, paralelnoj sa ulicom Braće Anđelić određuje se naziv: CRNOLUŠKA

Ulici paralelnoj sa prethodnom, a pre ulice Andreja Saharova određuje se naziv: VELJUNSKA

Ulici upravnoj na ulice Rastka Nemanjića i Vladike Rada, paralelnoj sa Andersonovom ulicom određuje se naziv: BRANISLAVA BUKUROVA

Ulici paralelnoj sa prethodnom određuje se naziv RZAVSKA

Ulici paralelnoj sa prethodnom, ispred ulice Jovana Zlatoustog određuje se naziv: TOPUSKA

Ulici koja se nalazi između ulica Jovana Zlatoustog i Boška Jugovića i povezuje ulice Rastka Nemanjića i Braće Mrnjavčević određuje se naziv: LJUBOMIRA KLERIĆA

Ulici koja je paralelna sa ulicom Braće Mrnjavčević, a spaja ulice Jovana Zlatoustog i Zrenjaninski put određuje se naziv: MARKA CARA

Ulici paralelnoj sa prethodnom, koja počinje od ulice Jovana Zlatoustog određuje se naziv: SVETOLIKA PAŠĆANA

Ulici paralelnoj sa ulicom Rastka Nemanjića, a koja počinje od ulice Karlovačke mitropolije određuje se naziv: DIČINSKA

Ulici Mali zbeg Nova 107 određuje se naziv: MIRKOVAČKA

NASELJE BORČA:

Delu ulice Sutjeska blok koji počinje od kanala Sebeš, odnosno od Partizanske blok ulice 2 određuje se naziv: RIBARSKA

Ulici paralelnoj sa predloženom Ribarskom određuje se naziv: VENCLOVIĆEVA

Ulici upravnoj na prethodnu određuje se naziv: VUČEVSKA

Ulici koja počinje iz prethodne ulice kao prvi prilaz određuje se naziv: ĐURĐEVIĆA TARE

Ulica koja počinje kao drugi prilaz određuje se naziv: JEHOTINSKA

Ulici u naselju Guvno koja je upravna na ulicu Mitra Trifunovića uče, a nalazi se između ulica Milovana Jakšića i Guvna Nova 10 određuje se naziv: ŽETELAČKA

Ulici koja se nalazi između Azila za pse i ulice Atovi Nova 1013, upravnoj na ulicu Ovčanski put, sadašnji naziv ulice je Atovi Nova 1011, određuje se naziv: VOJVOĐANSKIH SALAŠA

Ulici između ulica Slatina Nova 12 i Atovi Nova 13 na lokaciji Ovčarski put, određuje se naziv: BELOSTENSKA

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа