Beograd

Članovi Veća Opštine

DEJAN CVETKOVIĆ, član Veća opštine - zadužen za saradnju sa sportskim udruženjima 

Dizajner enterijera

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Rođen je 1973. godine u Beogradu. Završio je Elektrotehničku školu „Rade Končar" i vanredno Tehničku školu „Drvo art". Diplomirao je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu - smer Aranžer i smer- Dizajner enterijera.

U periodu od 2014. do 2016. godine radio je u „Prosvetnom pregledu". Od 1992. godine zaposlen je u porodičnoj firmi „Otac i sin", na čijem je čelu od 2002. 

Oženjen, otac dvoje dece.

 

DRAŽEN BARJAKTAROVIĆ, član Veća opštine

Rođen 1980. godine. Završio je Fakultet za sport i fizičku kulturu, smer novinarstvo. 

Od 2000. do 2018. godine  bio je profesionalni vojnik.  Do izbora za člana Veća Gradske opštine Palilula, bio je direktor Predškolske ustanove „Mali čarobnjak“.

Otac je troje dece.

 

MILJAN MILINKOVIĆ, član Veća opštine - zadužen za komunalna pitanja

Diplomirani inženjer tehnologije

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu. 

Rođen je 1988. godine u Beogradu. Po zanimanju je diplomirani inženjer tehnologije - završava master studije na Poljoprivrednom fakultetu - prehrambeni inženjering. Pre studija završio je Srednju školu "Tehno-art Beograd".

Radno iskustvo započeo je kroz istraživanja tržišta u Agenciji "Deep Dive" u PKB korporaciji, a kroz praktičan rad je obišao skoro sve pogone u Srbiji iz oblasti prehrambene tehnologije.

 

ELENA BILIĆ, član Veća opštine

Rođena 1972. godine, po zanimanju profesor razredne nastave.

U periodu od 1997. do 2014. godine radila je kao profesor razredne nastave. 
Od 2014. do 2017. godine bila je pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu. Od 2017. do 2018. godine radila je na mestu rukovodioca u Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu.

Do izbora za člana Veća Gradske opštine Palilula, bila je član Gradskog Veća Grada Beograda. Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Udata, majka dva sina.

Govori engleski jezik.

 

SAŠA MEHMEDOVIĆ, član Veća opštine - zadužen za saradnju sa nacionalnim manjinama

Ugostitelj

Sasa Mehmetovic

Rođen je 1969. godine u Bečeju. Po zanimanju je ugostitelj, živi i radi u Beogradu.

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Aktivno se bavio sportom od 1982. do 1998. godine, bokser - reprezentativac Jugoslavije.

Član je stranke Građanska inicijativa Goranaca od 2008. godine. Predsednik je Izvršnog odbora stranke.

Oženjen, otac jednog deteta.

 

MILAN JOVANOVIĆ, član Veća opštine

Rođen 1991. godine. Apsolvent Beogradske poslovne škole, smer marketing i trgovina.

Radio je kao referent prodaje u firmi „Prosvetni pregled“ D.O.O.

Na sednici Skupštine Gradske opštine Palilula, održanoj u julu 2021.  godine izabran je za člana Veća.

 

SOFIJA MARKOVIĆ, član Veća opštine - zadužena za komunalna pitanja

Specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Rođena je 1985. godine u Beogradu. Po zanimanju je specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva - VII stepen, koje je stekla na Visokoj tehničkoj školi - Novi Beograd. Prethodno je završila Visoku poslovnu školu i Srednju trgovačku školu u Beogradu.

Od 2012. godine zaposlena je u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija u Sektoru merenja i kontrole, a pre toga u Službi opštih poslova. Radila je na pozicijama referenta ulaznog magacija Službe zamene vodomera, kontrolora za overavanje i kontrolisanje vodomera, glavnog referenta automatske obrade podataka i referenta kontrole potrošača i isključenja.

Bila je zaposlena od 2007. do 2011. godine kao knjigovođa u knjigovodstvenim agencijama "Ugled plus" i "Tri-mark".

U dodatnom profesionalnom osposobljavanju poseduje: 
- sertifikat interni proverivač za standard SRPS - ISO 9001/2015 - IBI.org
- sertifikat računovođa za preduzeća i preduzetnike - NU Đuro Salaj
- odlično poznavanje rada na računaru - Word, Exel, Power point, Internet, Linux, AB-Soft.

Majka je jednog deteta.

 

IGOR ŠIŠIĆ, član Veća opštine - zadužen za saradnju sa Kancelarijom za mlade i zaštitu životne sredine 

Diplomirani politikolog za diplomatiju i međunarodne odnose

Rođen je 1987. godine u Beogradu. Osnovnu, srednju školu i fakultet završio je u Beogradu.

Član je Veća Gradske opštine Palilula u trećem mandatu.

U periodu od 2012-2016. i 2016-2020. kao član Veća opštine bio je zadužen za zdravstvo, ekologiju, Povereništvo za izbeglice i interno raseljena lica i Kancelariju za mlade.

Sekretar je Izvršnog odbora Opštinskog odbora SPS Palilula i član Gradskog i Izvršnog odbora Gradskog odbora SPS Beograda.

 

BOJANA MIJUŠKOVIĆ, član Veća opštine 

Rođena 1979. godine, po zanimanju je diplomirani pravnik.

Od 2003. do 2006. godine radila je u „ANG“ D.O.O. Od 2006. do 2018. godine zaposlena u „Capital Car Company“ D.O.O. Od 2018. do 2019. godine bila je sekretar u Osnovnoj školi „Jovan Popović“. Do izbora za člana Veća Gradske opštine Palilula radila je na mestu sekretara u Domu učenika srednjih škola „Milutin Milanković“.

Govori engleski jezik.

 

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа