Beograd

Članovi Veća Opštine

DEJAN CVETKOVIĆ, član Veća opštine zadužen za sport

dizajner enterijera

Dejan Cvetkovic

Rođen je 1973. godine u Beogradu. Završio je Elektrotehničku školu „Rade Končar" i vanredno Tehničku školu „Drvo art". Diplomirao je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu - smer Aranžer i smer- Dizajner enterijera.

U periodu od 2014. do 2016. godine radio je u „Prosvetnom pregledu". Od 1992. godine zaposlen je u porodičnoj firmi „Otac i sin", na čijem je čelu od 2002. godine.

Oženjen, otac dvoje dece.

JOVANA KOSTIĆ, član Veća opštine zadužena za socijalnu politiku

diplomirani socijalni radnik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Rođena 1993. godine u Beogradu.

Osnovnu, srednju školu i fakultet završila u Beogradu.
Master studije Socijalne politike na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (u toku).

Saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 2016. godine.
Marketing konsultant u kompaniji Proctor & Gamble od 2012. do 2016. godine.

Govori engleski i ruski jezik.

MILJAN MILINKOVIĆ, član Veća opštine zadužen za komunalne probleme

diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

Miljan Milinkovic

Rođen je 1988. godine u Beogradu. Po zanimanju je diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smer - Prehrambena tehnologija, modul - Tehnolog animalnih proizvoda Pre studija završio je Srednju školu "Tehnoart Beograd".

Godinu dana volontirao je u JKP Gradske pijace Beograda. Radio je u PKB korporaciji, u agenciji DEEP DIVE za istraživanje tržišta. Bio je na praksi u Mlekari „Imlek", obišao pogone mlekara „Šabac" i „Granice", kao i pogone mesnih proizvoda „Karneks" Vrbas, „Juhor" Jagodina, „Imes" Padinska Skela, gde je bio na praksi.

STANKO GUJANIČIĆ, član Veća opštine zadužen za obrazovanje i socijalna pitanja

diplomirani socijalni radnik

Stanko Gujancic

Rođen je 1982. godine u Užicu. Gimnaziju je završio u Novoj Varoši. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu - smer Socijalna politika i socijalni rad i stekao zvanje - diplomirani socijalni radnik.

Tokom 2013. i 2014. godine bio je predsednik Skupštine akcionara Društvenog preduzeća za radno i profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih i drugih lica DES u Beogradu.

U periodu od 2008. do 2016. godine radio u Gradskom centru za socijalni rad Beograd - Odeljenje Zvezdara.

SAŠA MEHMEDOVIĆ, član Veća opštine zadužen za nacionalne manjine

ugostitelj

Sasa Mehmetovic

Rođen je 1969. godine u Bečeju. Po zanimanju je ugostitelj, živi i radi u Beogradu.

Aktivno se bavio sportom od 1982. do 1998. godine, bokser - reprezentativac Jugoslavije.

Član je stranke „Građanska inicijativa Goranaca" od 2008. godine. Predsednik je Izvršnog odbora stranke.

Oženjen, otac jednog deteta.

DRAŠKO ALORIĆ, član Veća opštine zadužen za komunalne probleme

diplomirani ekonomista

Rođen je 1988. godine u Pljevljima, Crna Gora. Po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Završio gimnaziju "Tanasije Pejatović", opšti smer u Pljevljima, diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu.

U periodu od 2008. do 2009. godine radio je u "Premax doo", od 2010. do 2012. godine u "Tv kopernikus", od 2012. do 2013. godine u "La fantana". U privatnom preduzetništvu i porodičnoj firmi od ‎2013. do 2016. godine.

Otac jednog deteta.

DUŠAN ŽEŽELJ, član Veća opštine zadužen za ekologiju i međunarodnu opštinsku saradnju

preduzetnik

Rođen je 1990. godine u Zadru.  Po zanimanju je  ekonomista.

Završio ETŠ Rade Končar, smer: elektrotehničar računara i Univerzitet metropolitan: smer inžinjerski i operacioni menadžment.

Učesnik projekata neformalnog obrazovanja u organizaciji evropskih NVO na temu: ekologije, ruralnog razvoja i organizacija mladih.

Govori engleski i ruski jezik.

član Glavnog odbora SPS.

IGOR ŠIŠIĆ član Veća opštine zadužen za zdravstvo i poverenik za interno raseljena lica i izbeglice opštine Palilula

diplomirani politikolog

Igor Sisic

Rođen je 1987. godine u Beogradu.

Po zanimanju je diplomirani politikolog za diplomatiju i međunarodne odnose.

TODOR ŠLJIVAR, član Veća opštine zadužen za privredu i poverenik za interno raseljena lica i izbeglice opštine Palilula

preduzetnik

Todor Sljivar

Rođen je 1957. godine u Kninu. Osnovnu školu je završio u Golubiću kod Knina, a srednju školu u Mariboru - Slovenija. Radio kratko u Mariboru, zatim u Kninu u preduzeću TVIK, sve do početka rata na prostoru bivše Jugoslavije 1990. godine.

Živi u Beogradu od 1995. godine, a od 1997. godine bavi se privatnim preduzetništvom. Dugogodišnji je sportski radnik, aktivno je igrao fudbal punih 14 godina. Nakon završene igračke karijere, na sportskim manifestacijama je učestvovao kao fudbalski sudija.

Oženjen, otac troje dece i deda jednog unuka.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа