Beograd

Начелник и заменик начелника Управе

Начелник Управе Градске општине Палилула:

ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ

дипломирани правник

Ljiljana Zivkovic

Рођена је 1966. године у Рогачи, општина Сопот.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду и стекла звање- дипломирани правник.

Од 2007. године радила је на месту секретара школе у Основној школи „Васа Пелагић“, Основној школи „Старина Новак“ и Основној школи „Краљица Марија“ на Палилули.

Удата је и мајка две кћерке.

Заменик начелника Управе Градске општине Палилула:

АЛЕКСАНДАР ЈОЦИЋ

дипломирани правник

Aleksandar Zivkovic

Рођен је 13. децембра 1973. у Београду.

Завршио специјалистицке студије на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио правосудни испит.

Радио у адвокатској канцеларији, Заводу за заштиту интелектуалне својине и у Одељењу за инспекцијске послове ГО Палилула.

Рекреативно се бави спортом.

Неожењен.

Палилула линкови