Beograd

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje stanja u građevinskoj, Stambenoj i komunalnoj oblasti;
 • izdavanje građevinske dozvole za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekta ili dela objekta do 800m2 bruto površine;
 • donošenje rešenja o pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, kao i o pripajanju zajedničkih prostorija stanu ili poslovnom prostoru i priključenju instalacija u objekat;
 • vođenje postupka i izdavanje potvrda o prijavi početka izvođenja radova, kontroli i završetku izgradnje temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu,
 • izdavanje odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata,
 • izdavanje rešenja za izvođenje radova na održavanju objekata, adaptaciji, sanaciji, investicionom održavanju i promeni namene objekta, odnosno delova objekta, bez izvođenja radova;
 • izdavanje upotrebne dozvole za objekte za koje je izdata građevinska dozvola ili odobrenje za izgradnju;
 • izdavanje rešenja o rušenju za objekte za koje se utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi i za susedne objekte i bezbednost saobraćaja;
 • izdavanje uverenja o specifikaciji fizičkih delova objekta, uverenja o starosti objekta i identifikaciji objekta;
 • izdavanje odobrenja za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim i drugim površinama;
 • izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih pokretnih objekata i letnjih bašti na javnim i drugim površinama;
 • vođenje postupaka i izdavanje rešenja za seču i orezivanje stabala kao i za postavljanje oglasnih sredstava , reklame, panoa, svetleće reklame i sl. do 2m2, deljenje letaka i drugog propagandnog materijala ;
 • vođenje postupka i donošenje rešenja u postupcima za iseljenje bespravno useljenih lica;
 • sprovođenje postupka prinudnog iseljenja iz stanova bespravno useljenih lica i pružanje pomoći u postupcima iseljenja bespravno useljenih lica na osnovu sudskih odluka;
 • registracija stambene zajednice i upravnika stambene zajednice i upis u registar jedinstvene evidencije kao i upis promene i brisanja registrovanih podataka iz jedinstvene evidencije;
 • pripremanje nacrta odluka i drugih akata i pružanje stručne pomoći organima;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih organa i organizacija od značaja za rad Odeljenja u celini, u vršenju poslova državne uprave koji su mu povereni;
 • druge poslove predviđene zakonskim i drugim propisima.

KONTAKT:

ODELJENJE GRAĐEVINSKIH I STAMBENIH POSLOVA

Načelnik

III sprat, kancelarija 62

tel. 3236-505, 3236-221 lok. 158, 215

Odsek građevinskih poslova

III sprat, kancelarija 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58

tel. 3236-221 lok. 220, 155, 151, 152, 145, 147, 154, 159

Odsek stambenih i komunalnih poslova

III sprat, kancelarija 64

tel. 3236-221 lok. 144, 146

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа