Beograd

Odeljenje za ozakonjenje objekata i inspekcijske poslove

U Odeljenju za ozakonjenje objekta i inspekcijske poslove, shodno članu 37. Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula (Službeni list grada Beograda", broj 129/19) obrazovana su dva Odseka, i to:

  • Odsek za ozakonjenje objekta, i
  • Odsek komunalne inspekcije i izvršenja.

Odeljenje za ozakonjenje objekta i inspekcijske poslove vrši izvorne i poverene poslove u oblasti ozakonjenja bespravno podignutih objekata, inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti i sprovođenju prinudnog izvršenja, i to: vodi upravni postupak u predmetima ozakonjenja bespravno podignutih objekata na teritoriji opštine i donosi rešenja o ozakonjenju objekata do 400 m2 bruto razvijene građevinske površine uz dostavljanje jednog primerka pravosnažnog rešenja o ozakonjenju objekata organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove ozakonjenja objekata; pokreće inicijativu kod nadležnih državnih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i rad odeljenja i Uprave, izdaje uverenja i potvrde vezane za ovu oblast, pruža obaveštenja o podnetim zahtevima i sprovodi druge poslove propisane zakonom i drugim priopisima; vrši nadzor u prvom stepenu nad izvršavanjem zakona i propisa Grada Beograda koji se odnose na: obavljanje komunalnih delatnosti; korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata, kao i druge poslove utvrđene zakonom i propisima Grada, osim onih poslova koji su zakonom i propisima Grada povereni Komunalnoj inspekciji Grada; stara se o održavanju komunalnog reda u Opštini, sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red; vrši inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine grada; vrši poslove na sprovođenju prinudnog izvršenja izvršnih rešenja komunalnih inspektora, kao i radnje uvođenja u posed nepokretnosti.

 

ODELJENJE ZA OZAKONJENJE OBJEKATA I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Načelnik

II sprat, kancelarija 46

tel. 3231-569, 3236-221 lok. 164

Odsek za ozakonjenje objekata

II sprat, kancelarija 33
tel. 3236-221 lok. 133, 142

Odsek Komunalne inspekcije i  izvršenja

II sprat, kancelarija 35

tel. 3236-221 lok. 115

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа