Beograd

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave Gradske opštine Palilula;
 • radne odnose zaposlenih u Upravi Gradske opštine Palilula;
 • poslove pisarnice - prijemne kancelarije;
 • raspoređivanje predmeta po odeljenjima i službama;
 • poslove arhive;
 • izdavanje uverenja o činjenici života i statusnim pitanjima građana;
 • sprovođenje referenduma građana;
 • obavljanje stručnih poslova vezanih za sprovođenje izbora i rad Opštinske izborne komisije;
 • popis stanovništva;
 • pružanje pravne pomoći građanima opštine;
 • poslove saradnje sa mesnim zajednicama;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i poslove pružanja stručne pomoći organima Opštine iz delokruga Odeljenja;
 • druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

KONTAKT:

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Načelnik

V međusprat, kancelarija 90

tel. 3240-049, 3236-221 lok. 172

Pisarnica

prizemlje, Uslužni centar

tel. 3236-221 lok. 107, 202

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа