Beograd

Odeljenje za društvene delatnosti i zajedničke poslove

Odeljenje za društvene delatnosti i zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:

 • unapređenje organizacije rada i modernizaciju Uprave Opštine;
 • razvoj informacionog sistema i opremljenosti računarima;
 • korišćenje tehničkih i drugih sredstava opreme i štamparije;
 • korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme;
 • korišćenje i obezbeđivanje drugih uslova rada za Upravu Opštine i druge organe;
 • obezbeđivanje racionalnog korišćenja poslovnog prostora u upravnoj zgradi;
 • uređivanje službenog prostora i prostora za održavanje sastanaka;
 • korišćenje i prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge;
 • poslove javnih nabavki;
 • operativne poslove - umnožavanje materijala, daktilografske poslove;
 • evidenciju, korišćenje i izdavanje osnovnih sredstava i sitnog inventara;
 • poslove obaveštavanja radi planiranja i preduzimanja mera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u Opštini i stvaranja uslova za njihovo otklanjanje u cilju zaštite građana i materijalnih dobara;
 • poslove zaštite od požara;
 • poslove odbrambenih priprema organa Opštine za angažovanje u uslovima neposredne ratne opasnosti, rata i u vanrednim situacijama;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad odeljenja i Opštinske uprave u celini;
 • vođenje postupka i donošenje rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine;
 • materijalno obezbeđenje i mesečna novčana primanja u skladu sa propisima Republike i Grada;
 • vođenje evidencije svih korisnika i vrste prava;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i poslove pružanja stručne pomoći organima Opštine iz delokruga Odeljenja;
 • druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

KONTAKT:

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Načelnik

IV sprat, kancelarija 74

tel. 3235-673, 3236-221 lok. 114

Odsek za društvene delatnosti

VI sprat, kancelarija 114

tel. 3236-221 lok. 191

Poslovi sa izbeglicama

VI sprat, kancelarija 114

tel. 3236-491, 3236-221 lok. 111

Poslovi boračko-invalidske zaštite

I sprat, kancelarija 17

tel. 3346-259, 3236-221 lok. 109 i 242

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа