Beograd

Зелени савет

Зелени савет Градске општине Палилула формиран је у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине и унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја.

Улога и надлежност:

 • прати и извештава Секретаријат за заштиту животне средине града Београда, Министарство за заштиту животне средине и ргане Градске општине Палилула о еколошкој ситуацији на територији општине;
 • предлаже прогрaме, мере и планове активности ради ефикасније заштите животне средине;
 • координира радом органа на локалном нивоу чији је рад значајан за област заштите животне средине;
 • пружа податке од значаја за израду стратешких докумената из области заштите животне средине и размењује информације од значаја за процес планирања;
 • планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана (ЛЕАП);
 • ради на унапређењу и иновирању Локалног акционог плана, иницира јавну расправу и предлаже га органима на усвајање;
 • предузима друге послове у области заштите животне средине на територји општине Палилула у складу са Законом.

Зелени савет Градске општине Палилула

Председник Савета:

Др Дарко Пауновић, заменик председника Градске општине Плилула

Чланови Савета:

 1. Милета Миљковић, администратор Зеленог савета,
 2. Марија Дрманић, руководилац Скупштинских послова,
 3. Душан Жежељ, члан Већа Градска општина Палилула,
 4. Наталија Ристић, запослена у градској општини Палилула,
 5. Весна Андрејевић, запослена у Градској општини Плилула,
 6. Весна Шабановић, представник Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда
 7. Др Игор Димитријев, помоћник директора ДЗ "Др Милутин Ивковић"
 8. Аца Тошић, члан комисије за праћење ЛЕАП-а
 9. Милорад Костић, техничар у Водопривредном предузећу "Србница",
 10. Зоран Јанковић, представник еколошког удружења грађана "Панчевачки рит",
 11. Милош Јањетовић, одборник скупштине Градске општине Палилула,
 12. Марија Радић, професор у Геодетско -техничкој школи,

KONTAKT: zelenisavet@palilula.org.rs

Палилула линкови