Beograd

Зелени савет

Зелени савет Градске општине Палилула формиран је у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине и унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја.

Улога и надлежност:

 • прати и извештава Секретаријат за заштиту животне средине града Београда, Министарство за заштиту животне средине и ргане Градске општине Палилула о еколошкој ситуацији на територији општине;
 • предлаже прогрaме, мере и планове активности ради ефикасније заштите животне средине;
 • координира радом органа на локалном нивоу чији је рад значајан за област заштите животне средине;
 • пружа податке од значаја за израду стратешких докумената из области заштите животне средине и размењује информације од значаја за процес планирања;
 • планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана (ЛЕАП);
 • ради на унапређењу и иновирању Локалног акционог плана, иницира јавну расправу и предлаже га органима на усвајање;
 • предузима друге послове у области заштите животне средине на територји општине Палилула у складу са Законом.

Зелени савет Градске општине Палилула

Председник Савета:

Урош Прибићевић - члан Већа Градске општине Палилула.

Чланови Савета:

 1. Др Дарко Пауновић, заменик председника Градске општине Палилула,
 2. Зоран Јовановић, координатор послова цивилне заштите ГО Палилула,
 3. Данијела Савић, наставник биологије у ОШ "Јован Ристић",
 4. Јелена Андрејевић Маркварт, наставник биологије у ОШ "Стеван Сремац",
 5. Др Игор Димитријев, подиректора ДЗ "Др Милутин Ивковић",
 6. Аца Тошић, члан Комисије за праћење ЛЕАП-а,
 7. Милорад Костић, техничар у Водопривредном предузећу "Сибница",
 8. Зоран Јанковић, испред еколошког удружења грађана Панчевачки рит".

KONTAKT: zelenisavet@palilula.org.rs

Палилула линкови
Наша кућа Палилула