Beograd

Zeleni savet

Zeleni savet Gradske opštine Palilula formiran je u cilju unapređenja informisanja građana o stanju životne sredine i unapređenja sprovođenja strategija, programa i planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja.

Uloga i nadležnost:

 • prati i izveštava Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i rgane Gradske opštine Palilula o ekološkoj situaciji na teritoriji opštine;
 • predlaže programe, mere i planove aktivnosti radi efikasnije zaštite životne sredine;
 • koordinira radom organa na lokalnom nivou čiji je rad značajan za oblast zaštite životne sredine;
 • pruža podatke od značaja za izradu strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine i razmenjuje informacije od značaja za proces planiranja;
 • planira praćenje i ocenjivanje uspešnosti primene Lokalnog akcionog plana (LEAP);
 • radi na unapređenju i inoviranju Lokalnog akcionog plana, inicira javnu raspravu i predlaže ga organima na usvajanje;
 • preduzima druge poslove u oblasti zaštite životne sredine na teritorji opštine Palilula u skladu sa Zakonom.

Zeleni savet Gradske opštine Palilula

Predsednik Saveta:

Uroš Pribićević - član Veća Gradske opštine Palilula.

Članovi Saveta:

 1. Dr Darko Paunović, zamenik predsednika Gradske opštine Palilula,
 2. Zoran Jovanović, koordinator poslova civilne zaštite GO Palilula,
 3. Danijela Savić, nastavnik biologije u OŠ "Jovan Ristić",
 4. Jelena Andrejević Markvart, nastavnik biologije u OŠ "Stevan Sremac",
 5. Dr Igor Dimitrijev, podirektora DZ "Dr Milutin Ivković",
 6. Aca Tošić, član Komisije za praćenje LEAP-a,
 7. Milorad Kostić, tehničar u Vodoprivrednom preduzeću "Sibnica",
 8. Zoran Janković, ispred ekološkog udruženja građana Pančevački rit".

KONTAKT: zelenisavet@palilula.org.rs

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа