Beograd

Општинска предузећа и установе

Градска општина Палилула је оснивач следећих општинских предузећа и установа:

Поред ових, на територији Палилуле делују и многа друга градска и републичка предузећа и установе.

Палилула линкови