Beograd

Građanin inspektor

Pozivamo građane Palilule da nam prijave komunalne, građevinske i druge probleme iz svog okruženja koje uoče, a koji ometaju normalan rad i život.

Možete direktno da se obratite opštinskoj Komunalnoj ili Građevinskoj inspekciji.

Molimo Vas da imate u vidu da opštinske inspekcije nisu nadležne za sve probleme građana Palilule, već samo za one za koje su ovlašćene po zakonu.

Potrebni podaci:
Uočeni problem želite da prijavite:

Komunalnoj inspekciji

Građevinskoj inspekciji

Opišite uočeni komunalni ili građevinski problem:
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа