Beograd

Палилула - број 122

 Број 122, новембар 2016.

Општински информатор "Палилула" je штампано издање које припрема Служба за информисање Градске општине Палилула.

Излази месечно и дели се бесплатно грађанима.

Редакција: Таковска 12, тел. 324-2526, е-mail: info@palilula.org.rs

Број 122, новембар 2016.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула