Пријављивање за беби колица

Градска општина Палилула поклања беби колица свакој новорођеној беби на Палилули у оквиру пројекта "Да растемо заједно".

Пријављивање може да обави један од родитеља у Градској општини Палилула, Таковска 12, у шалтер сали, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Уз пријаву је потребно поднети следећа докумeнта: 

-Извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете.

-Уверење о пребивалишту за једног родитеља као доказ да живи дуже од годину дана на Палилули, прибавити у МУП-у, Омладинских бригада 1, Нови Београд (СИВ 3).