02.10.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

02.10.2023

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Палилула за 2023. годину

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска   ефикасности   за   грађане   у   Србији“)   између   Републике   Србије   и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС -  Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који  спроводи  Градска  општина  Палилула   закљученог  између  Градске општине Палилула и Министарства рударства и енергетике, заведен код Градске општине Палилула, под бројем 404-327/2023-I-8 дана 20.07.2023. године, и заведен код  Министарства рударства и  енергетике, под  бројем Ud-00-986/131/2023-06 дана 20.07.2023. године, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број: 06-9/2023-IV-12 од 08.08.2023, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Палилула број: 06-11/2023- IV-2 од 24.08.2023. године и Одлуке Већа Градске општине Палилула о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Палилула  за 2023. годину број: 06-13/2023-IV-1 од 02.10.2023, расписује се

ЈАВНИ ПОЗИВ

за  суфинансирање  мера  енергетске  санације  породичних  кућа  и  станова  на територији Градске општине Палилула за 2023. годину

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив

Пријавни образац и образац о стању породичне куће

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације