20.05.2022

20.05.2022

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДНЕТИХ НА ПРВОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА  ПАЛИЛУЛА
-Комисија за избор програма /пројеката удружења грађана
број:031-143/1-4/2022
18.05.2022.године

 


Комисија за избор програма / пројеката удружења грађана на седници одржаној дана 18.05.2022.године, на основу  члана 10. Одлуке о начину суфинансирања удружења  грађана  средствима из буџета Градске општине Палилула ("Сл.лист Града Београда "број 101/14), доноси 

ОДЛУКУ 

УТВРЂУЈЕ СЕ  ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМИМА / ПРОЈЕКТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДНЕТИХ НА ПРВОМ  КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У  2022. ГОДИНИ.


ПРЕУЗМИТЕ:

Предлог  ранг листе програмима / пројектима удружења грађана поднетих на првом  конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у  2022. години.