ПАЛИЛУСКА КАРТИЦА

Палилулска персонализована картица омогућава грађанима општине Палилула да купују разноврсну робу и користе услуге са посебним попустима код фирми, партнера на пројекту „Палилулска картица“. Право на добијање Палилулске картице имају пунолетни грађани са пребивалиштем на територији општине Палилула. Картица се може извадити у Општини Палилула, Таковска 12 , где се приликом регистрације попуњава формулар уз приложену копију личне карте. Картица се одмах добија. Приликом куповине робе или коришћења услуга довољно је пре плаћања показати „Палилулску картицу“ , и по захтеву личну карту да би се остварио уговорени попуст. Контакт: 011 3295-386 palilulskakartica@palilula.org.rs

На следећим местима можете да подигнете Вашу ПАЛИЛУЛСКУ КАРТИЦУ

Овча - Михаја Еминескуа бр. 78; Тел. 27-31-287 Падинска Скела - Дејана Смиљковића бр. 121; Тел. 069-821-5-867 Роспи Ћуприја - Вишњичка бр. 110/в; Тел. 29-72-271 Вишњица - Маршала Тита бр. 126; Тел. 27-76-091 Сланци - Маршала Тита бр. 50; Тел. 27-74-729 Велико Село - Београдска бр. 79; Тел. 27-84-729 Котеж - Трајка Грковића бр. 5; Тел. 33-17-405 Борча - Ивана Милутиновића бр. 12г; Тел. 33-24-891