Beograd

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

U periodu od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine. Republički zavod za statistiku (RZS) uz finansijsku podršku Evropske unije priprema, organizuje i sprovodi Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, koja je važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede.

Sektor statistike Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda, na teritoriji grada Beograda, sprovešće Anketu na uzorku od 12.981 gazdinstvo, uz angažovanje 57 anketara.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа