Beograd

INDEKSOM U KRAKOV - BESPLATNO STUDIJSKO PUTOVANJE

Gradska opština Palilula i Kancelarija za mlade organizuju besplatnu studijsku posetu Krakovu od 28. marta do 1. aprila 2019. godine za najbolje studente starosti do 27 godina sa prebivalištem na teritoriji opštine Palilula.

Pravo prijave imaju studenti Beogradskog univerziteta i Univerziteta umetnosti čiji je prosek ocena iznad 8.

Prijave se podnose od 2. do 11. marta 2019. godine slanjem elektronske pošte sa sledećim podacima :

ime i prezime, adresa, broj telefona i fakultet koji student pohađa na mejl: palilulakzm@gmail.com.

Broj mesta je ograničen.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3294 733

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа