Beograd

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

 

Veće Gradske opštine Palilula, na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18), člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/17-dr.zakon, 95/18-dr.zakon), člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 95/16), člana 52. Statuta Gradske opštine Palilula („Sl. list grada Beograda“, broj 111/19- prečišćen tekst), oglašava


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

na pet godina

Tekst konkursa i Izjavu možete pogledati/preuzeti ovde:

Tekst konkursa
Izjava

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа