НАЧЕЛНИК И ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

Начелник Управе Градске општине Палилула:

ВАСИЛИЈЕ ЖИВКОВИЋ

Рођен је 1978. године у Пећи. Дипломирао је на Правном факултету универзитета у Београду и стекао звање -дипломирани правник. У Републичком заводу за статистику и Стратеџик маркетингу радио је волонтерски и хонорарно. Био је запослен у Народној банци Србије у Заводу за обрачун и плаћања у Београду. У Агенцији за правне и економске услуге "Контакт плус" Земун, радио је као власник агенције. У Министарству саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре радио је у звању сарадника (2010 - 2013) и млађег саветника (2013 - 2016). До постављења на место начелника Управе Градске општине Палилула био је запослен од 2016. године у Републичком геодетском заводу на радном месту саветника у Одељењу за другостепени поступак.

Заменик начелника Управе Градске општине Палилула:

АЛЕКСАНДАР ЈОЦИЋ

Рођен је 13. децембра 1973. у Београду. Завршио специјалистицке студије на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио правосудни испит. Радио у адвокатској канцеларији, Заводу за заштиту интелектуалне својине и у Одељењу за инспекцијске послове ГО Палилула. Рекреативно се бави спортом. Неожењен.