20.12.2021.

РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Акта за спровођење референдума Одлука о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије Акт о промени Устава Републике Србије
17.12.2021

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА СПОРАЗУМНОГ ОДРЕЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ПРЕНЕТО ПРАВО КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Решења о обустављању поступка споразумног одређивања накнаде за пренето право коришћења земљишта Решење Марковић Мита Решење Давидовић Љубинка
17.12.2021

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Палилула ПРЕУЗМИТЕ: Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Палилула
17.12.2021

ИНФОРМАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ КУПОВИНЕ СТАНА ПО ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА ЗА КОРИСНИКЕ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Информација о могућности куповине стана по повољнијим условима као и о могућности прихватања додатног инструмента обезбеђења у виду солидарног дужника за програм станоградње за службе снага безбедн...
17.12.2021

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ВАСИЛИЈА ЖИВКОВИЋА, ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА БР.06-16/2021-IV-02 ОД 16.08.2021. ГОДИНЕ
17.12.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Београда На основу Одлуке Градског већа града Београда о расписивању Јавног п...
17.12.2021

ВИЗИЈА, МИСИЈА, ВРЕДНОСТИ И ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Визија, мисија, вредности и политика квалитета Визија Наша визија је да будемо градска општина која се истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја привреде и запошљавања, безбед...
17.12.2021

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГО ПАЛИЛУЛА 2022

План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула за 2022. годину   У складу са чланом 10., Закона о инспекцијском надзору донет је План инспекцијског надзора комуналне инспекц...
17.12.2021

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ПО КОЈИМА РАДИ КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 2021

Контролне листе по којима ради комунална инспекција: Одлука о димничарским услугама Контролна листа бр. 1 - Димничарске услуге - обавезе вршиоца (pdf 59KB) Контролна листа бр. 2 - Димнич...
17.12.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Обавештавају се грађани - бирачи са подручја Градске општине Палилула да могу извршити увид у део једин...