ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Цвијићева 112, тел. 3294-733

ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ ПАЛИЛУЛА

Прерадовићева 4, тел. 764-138

САВЕТОВАЛИШТЕ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Далматинска 47а, тел. 787-573, 2769-466

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ

Краљице Марије 35, тел. 064-222-0044

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА СЛЕПИХ СРБИЈЕ - ПАЛИЛУЛА

Рузвелтова 45, тел. 2754-321

ОМЛАДИНА ЈАЗАС-а

Краљице Марије 35, тел. 3302-000

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО КОТЕЖ

Славка Колара 1а, тел. 3318-230