17.06.2022

17.06.2022

Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички План Београда 2041

Елаборат за рани јавни увид поводом израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041, ће бити изложен на рани јавни увид у периоду од 13.јуна 2022. године до 30. јуна 2022. године, сваког радног дана од 9:00 до 18:00 часова, у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6 (у приземљу), као и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици "Градски огласи".

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, сваког радног дана, у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6.

Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички План Београда 2041