20:14:51

14.03.2022

14.03.2022

20:14:51

РЕШЕЊЕ 1 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ