20:16:07

14.03.2022

14.03.2022

20:16:07

РЕШЕЊЕ 2 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ