01.03.2022

20:45:37

01.03.2022;20:45:37

Решење 2 о именовању члана и заменика члана изборне комисије Градске општине Палилула у проширеном саставу