15:35:17

22.03.2022.

22.03.2022.

15:35:17

РЕШЕЊЕ 3 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ