28.03.2022

19:52:22

19:52:22

28.03.2022

РЕШЕЊЕ 6 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ